សិក្ខាសាលា​ស្តី​ពី​កីឡា​ការ៉ាតេ​ និង​ការប្រកួត​ការ៉ាតេ​វគ្គ​ផ្តាច់ព្រ័ត្រ​

សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​ បាន​បង្ហាត់បង្រៀន​សិស្សានុសិស្ស​ដែល​ស្រឡាញ់​ជំនាញ​ការ៉ាតេ​ តាំងពី​ដើមឆ្នាំ​សិក្សា​ដើម្បី​ត្រៀម​ចូល​រួម​ប្រកួត​ៗផ្សេង​ៗ ជាក់ស្តែង​កាលពី​ថ្ងៃទី០៧​…

អានបន្ថែម

អំណាន​រឿងព្រេង​និទាន​

សិស្ស​ពី​ថ្នាក់​ទី១ដល់​ថ្នាក់​ទី៦​ នៃ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​ តែងតែ​ចូល​បណ្ណាល័យ​ដើម្បី​អាន​សៀវភៅ​ទៅតាម​កម្រិត​ថ្នាក់​ក្នុង​កាលវិភាគ​សិក្សា​របស់​សាលា​។ នៅក្នុង​បណ្ណាល័យ​មាន​សៀវភៅ​សំបូរ​បែប​តម្រូវ​ទៅតាម​អាយុ​កុមារ​ជាក់ស្តែង​នៅ​ថ្ងៃទី២៣​…

អានបន្ថែម