សិស្សថ្នាក់ទី៥ ធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សា សួនសត្វភ្នំពេញសាហ្វារី

គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៥៥ សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី៥ គ្រប់សាខាទៅកាន់…

Continue reading

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១១ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤ និងទី៥ ​នៅ សារមន្ទីរ ដែលស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

កាលពីថ្ងៃទី​២៦​ ខែឧសភា កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀននឹងរៀបចំដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤ និងទី៥ ទាំងអស់ចុះធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សា​នៅ…

Continue reading

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៥០ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨

គណៈគ្រប់គ្រង​សាលារៀននឹងរៀបចំដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨ ទាំងអស់ចុះធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅស្ថានីយផលិត ពូជត្រី ៧មករា ស្ថិតនៅផ្លូវជាតិលេខ២១ ភូមិព្រែកខ្សេវ…

Continue reading