បទបង្ហាញស្តីពីការងារទទួលសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី

កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះគណៈកម្មការ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំងបានរៀបចំធ្វើបទបង្ហាញស្ដីអំពី ការងារទទួលសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី…

Continue reading

ការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស ប្រធានបទស្តីពី៖ ការៀបចំខ្លួនសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប និងជីវិតរស់នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ

កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​០៨ ​​ខែ​មិថុនា​ ​ឆ្នាំ​២​០​២៣​ មានការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស ប្រធានបទស្តីពី៖ ការៀបចំខ្លួនសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប…

Continue reading

បទបង្ហាញស្ដីពីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៦៩ សម្រាប់សិក្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ ទៅកាន់រមណីយដ្ឋាន ភ្នំជីសូរ

កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន បានធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពី…

Continue reading

បទបង្ហាញដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់សិស្សទី៨​ទៅកាន់ស្ថានីយ៍ផលិតពូជត្រី​ និងរមណីយដ្ឋានស្អាងភ្នំ

ជារៀងរាល់ឆ្នាំគណៈគ្រប់គ្រងនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង តែងតែរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាសម្រាប់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សគ្រប់កម្រិតថ្នាក់។ នៅឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះ គណៈគ្រប់គ្រងនៃសាលារៀន…

Continue reading