លិខិតអបអរសាទរ

ក្នុងឱកាសដែលប្អូនៗ ទទួលបានជ័យលាភីក្នុងព្រឹត្តការណ៍ប្រកួតសិស្សឆ្នើមទូទាំងប្រទេសលើកទី១ ស្តីពីការសិក្សាដោយការបង្កើតគម្រោង “បំណងប្រាថ្នា” ដែលរៀបចំដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន…

Continue reading

លិខិតអបអរសាទរ

លិខិតអបអរសាទរសិស្សជ័យលាភីក្នុងកម្មវិធីការប្រកួតគណិតវិទ្យាអាស៊ីអន្តរជាតិអូឡាំពិក (AIMO) តាមរយៈអនឡាញ (Online) ថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា…

Continue reading

លិខិតអបអរសាទរ

អបអរសាទរ និងកោតសរសើរចំពោះសិស្សានុសិស្សក្នុងឱកាសដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យដៃគូ BANGKOK UNIVERSITY INTERNATIONAL នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ

Continue reading