លិខិតអបអរសាទរ

លិខិតអបអរសាទរសិស្សជ័យលាភីក្នុងកម្មវិធីការប្រកួតគណិតវិទ្យាអាស៊ីអន្តរជាតិអូឡាំពិក (AIMO) តាមរយៈអនឡាញ (Online) ថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា…

អានបន្ថែម

លិខិតអបអរសាទរ

អបអរសាទរ និងកោតសរសើរចំពោះសិស្សានុសិស្សក្នុងឱកាសដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យដៃគូ BANGKOK UNIVERSITY INTERNATIONAL នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ

អានបន្ថែម