អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា ក្រោមប្រធានបទ “តើបច្ចេកវិទ្យាវ៉ែនតាវៃឆ្លាតអាចជួយដល់វិស័យសុខាភិបាលយ៉ាងដូចម្ដេច?”

អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : ផែង ស្រីណាង #MJQE#AmericanInterconSchool បច្ចេកវិទ្យាបានក្លាយជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយក្នុងវិស័យសុខាភិបាល…

Read More

ការចែកសៀវភៅតាមដានការសិក្សាឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចោមចៅ

បវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២ បានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។ សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២…

Read More