អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីដំណើរកម្សាន្ត ក្រោមប្រធានបទ “កន្លែងស្រស់ស្អាតទាំង១០លើពិភពលោក ដែលគ្មានវត្តមានរថយន្ត”

អត្ថបទដោយ : តាប់ សោភ័ណ្ឌ #MJQE#AmericanInterconSchool ប្រសិនបើលោកមានការរំខានដោយសារការស្ទះចរាចរណ៍…

Continue reading

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការអប់រំ ក្រោមប្រធានបទ “គោលការណ៍សំខាន់ៗ៣ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងមានប្រយោជន៍ដល់វិស័យអប់រំ”

អត្ថបទដោយ : ឃី គីមស្រៀ #MJQE#AmericanInterconSchool ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបានផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់វិស័យអប់រំនៅក្នុងសតវត្សទី២១នេះ។…

Continue reading

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការងារ និងអាជីវកម្ម ក្រោមប្រធានបទ “គន្លឹះចំនួន៥ ដើម្បីកំណត់គោលដៅច្បាស់លាស់”

អត្ថបទដោយ : សុង ចរិយា #MJQE#AmericanInterconSchool មិនថាអ្នកចង់កំណត់គោលដៅសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក…

Continue reading

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការអប់រំ ក្រោមប្រធានបទ “ការរក្សាចំណងមិត្តភាពឱ្យស្ថិតស្ថេរយូរអង្វែង”

អត្ថបទដោយ : ពៅ ស៊ីថា #MJQE#AmericanInterconSchool មិត្តភាពជាទំនាក់ទំនងមួយដ៏ប្រពៃរវាងមនុស្សពីរនាក់…

Continue reading