អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការកម្សាន្ត ក្រោមប្រធានបទ “កម្ពុជារៀបចំសកម្មភាពកីឡាធំៗ ដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកកម្សាន្ត”

អត្ថបទដោយ : អ៊ី ប៊ុនលី #MJQE#AmericanInterconSchool ភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនពេញចិត្តនឹងការរៀបចំកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍…

Continue reading

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា ក្រោមប្រធានបទ “ស្វែងយល់ពីដើមកំណើត និងអត្ថប្រយោជន៍ប្រើ QR Code”

អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : លុក វណ្ណារុណ #MJQE#AmericanInterconSchool មនុស្សជាច្រើនធ្លាប់ឮធ្លាប់និយាយពាក្យ…

Continue reading