លិខិតអបអរសាទរ

អបអរសាទរ និងកោតសរសើរចំពោះសិស្សានុសិស្សក្នុងឱកាសដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យដៃគូ BANGKOK UNIVERSITY INTERNATIONAL នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ

Continue reading