ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

មេសា
២០២៤
ប្រទ្បងប្រចាំខែមេសា មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីទ្បា (គ្រប់កម្រិតថ្នាក់)
មេសា
២០២៤
ពិធីសូត្រមន្តដំទ្បើងរាសី ប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ និងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង
មេសា
-
មេសា
២០២៤
ប្រទ្បងប្រចាំខែមេសា ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី6
២៧
មីនា
-
៣០
មីនា
២០២៤
ដំណើរចុះកម្មសិក្សាទៅបរទេសលើកទី១
២៣
មីនា
២០២៤
ការប្រកួតនិទានរឿងជាភាសាអង់គ្លេស លើកទី៥
២២
មីនា
២០២៤
សិក្ខាសាលាស្តីពីសុខភាពសាធារណៈ ថ្នាក់ទី១០ ដល់ទី១២
២១
មីនា
២០២៤
សិក្ខាសាលាស្តីពីសុខភាពមាត់ធ្មេញ និងការថែទាំ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦
១៩
មីនា
២០២៤
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី៤
១៨
មីនា
-
៣០
មីនា
២០២៤
សិក្ខាសាលាអំពីការសិក្សា សីលធម៌ ច្បាប់វិន័យ ការជួយខ្លួនឯង ការគិតវិជ្ជមាន ការអប់ឬំ ការរស់នៅ ការចេះអធ្យាស្រ័យគ្នា
១៦
មីនា
២០២៤
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី12
១៤
មីនា
២០២៤
ប្រទ្បងឆមាសទីលើកទី1 ថ្នាក់ទី6
១៤
មីនា
-
១៦
មីនា
២០២៤
ប្រទ្បងសងឆមាសលើកទី1​ ថ្នាក់ទី7 ដល់ទី12
១១
មីនា
២០២៤
ចាប់ផ្ដើមចូលរៀនឆមាសទី2 ឆ្នាំសិក្សា2023-2024
១១
មីនា
២០២៤
ទិវាជាតិអំណាន
១១
មីនា
-
១៣
មីនា
២០២៤
ប្រទ្បងឆមាសលើកទី1 ថ្នាក់ទី7 ដល់ទី12
១១
មីនា
-
១៣
មីនា
២០២៤
ប្រទ្បងសងឆមាសលើកទី1 ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទីថ្នាក់ទី6