សាខាជ្រោយ​ចង្វា​រ

សាខាជ្រោយ​ចង្វា​រ អគា​លេខ១៥៨JKLM​ ផ្លូវជាតិ​លេខ៦A​ សង្កាត់​ជ្រោយ​ចង្វា​រ ខណ្ឌ​ជ្រោយ​ចង្វា​រ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។ www.aisccv.edu.kh