ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

មិថុនា
២០២៤
ដំណើរទស្សនកិច្ច ថ្នាក់ទី១១
មិថុនា
២០២៤
ការប្រកួតចំណេះដឹងភូមិសាស្រ្តជាតិ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី9 ថ្នាក់ទី7 ដល់ទី12
មិថុនា
-
មិថុនា
២០២៤
ប្រទ្បងប្រចាំខែមិថុនា ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី6
មិថុនា
២០២៤
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅខេត្តសៀមរាប​ ថ្នាក់ទី12
៣០
ឧសភា
២០២៤
ពិធីរីករាយទិវាកុមារអន្តរជាតិ និងអបអរសាទរទិវាកុមារកម្ពុជា ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់បឋមសិក្សា
២៩
ឧសភា
២០២៤
សិក្ខាសាលាស្ដីអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ ​ថ្នាក់ទី7 ដល់ទី12
២៩
ឧសភា
-
៣១
ឧសភា
២០២៤
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ខេត្តសៀមរាប ថ្នាក់ទី12
២៧
ឧសភា
-
២៩
ឧសភា
២០២៤
ប្រទ្បងសងពាក់កណ្ដាលឆមាសលើកទី2 ថ្នាក់ទី7 ដល់ទី12
២៦
ឧសភា
២០២៤
ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល
២៥
ឧសភា
២០២៤
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី8
២៤
ឧសភា
២០២៤
សិក្ខាសាលាស្ដីអំពីការបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន
២៣
ឧសភា
២០២៤
ចាប់ផ្ដើមចូលរៀនត្រីមាសទី4
២២
ឧសភា
២០២៤
ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា
២០
ឧសភា
-
២៣
ឧសភា
២០២៤
ប្រទ្បងពាក់កណ្ដាលឆមាសលើកទី2 ថ្នាក់ទី7 ដល់ថ្នាក់ទី12
១៨
ឧសភា
២០២៤
កម្មវិធីជំនួបមាតាបិតា ឬអ្នកអាណាព្យាបាល (លើកទី2)
១៦
ឧសភា
២០២៤
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា និងមត្តេយ្យសិក្សា